06-34417041 ralf@bliqsem.nl
Selecteer een pagina

Verspeeks Digifans

Installateurs met digitale intelligentie

Wat heeft project Digifans opgeleverd voor MKB-bedrijf Installatiebedrijf Verspeek?

Digitale intelligentie ontwikkelen

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen en toetsen van een methodiek die de digitale intelligentie van medewerkers en Verspeek als mkb’er blijvend ontwikkelt.

1. Methodologie ontwikkelen en toetsen

Ontwikkelen en toetsen van een methodiek die de digitale intelligentie van medewerkers en Verspeek als mkb’er blijvend ontwikkelt.

2. Stimuleren investeren in scholing en ontwikkeling van personeel

Een methodiek die ondernemers stimuleert om te investeren in scholing en ontwikkeling van personeel op duurzame wijze zodat het voor ondernemers rendabel en aantrekkelijk wordt om te investeren in hun menselijk kapitaal.

3. Toekomstbehendig maken voor digitalisering

Een methodiek die medewerkers toekomstbehendig voor digitalisering maakt en hen voorziet van vaardigheden zodat ze wendbaar zijn voor ook andere transities.

Projectactiviteiten

Implementation in Actionsessie – Internet of Things

Tijdens deze sessie gingen we met een expert van Atag Verwarming aan de slag om te kijken hoe Verspeek gebruik kan maken van de verbinding met de slimme thermostaat van Atag. Het Atag Zone platform bied veel mogelijkheden om de service van Verspeek te verbeteren op...

Inventing the Futuresessie – Internet of Things

Tijdens deze sessie gingen de Digifans aan de slag om Internet of Things beter te leren kennen en te leren wat er nodig is om hier als MKB-bedrijf Verspeek succesvol mee te kunnen omgaan. Expert Guus van Knippenbergh vertelde dat het de kunst is om geen nieuwe dingen...

Implementation in actionsessie Syntess 1 platform

Tijdens de implementation in actionsessies van het onderwerp Syntess 1 platform is gewerkt aan het optimaliseren van het ERP-systeem van Installatiebedrijf Verspeek. Om te beginnen zijn in de basisinrichting van het pakket de puntjes op de ‘i’ gezet om verdere...

Implementation in Actionsessie Klantservice

Tijdens de Implementation in Actionsessie Klantservice zijn we in twee groepen aan de slag gegaan met het uitwerken van de implementatie van de acties op het onderwerp klantservice; hoe kunnen we met slimmer digitalisering klanten betere service verlenen? De eerste...

Inventing the Futuresessie Klantservice + Game-uurtje

Op 1 juli vond de Inventing the Futuresessie innovatieve klantenservice plaats, gecombineerd met het Game-uurtje verzorgd door Home Computer Museum Helmond. De sessie begon met een inspiratiepresentatie verzorgd door Ralf Fleuren en Rob Daamen met 7 voorbeelden van...

Inventing the Futuresessie 1 platform

Tijdens de inventing the futuresessie over 1 platform (ERP) ging de groep aan de slag om te kijken naar de mogelijkheden van het nog beter gebruiken van het ERP-pakket Syntess. Dit pakket is cruciaal in de bedrijfsvoering van Verspeek en het gebruik van de digitale...

Meeloopdag “Dagje mee met JP”

Verslag van een dag mee met Goeie Gast Jean-Paul Krenn van Installatiebedrijf Verspeek. Jean-Paul is servicemonteur bij Verspeek en heeft zo’n 20 jaar ervaring in het installeren en onderhouden van CV-ketels, Airco’s etc. Het doel van het ‘dagje mee’ was om meer te...

Implementation in action sessie BIM

Op 11 maart gingen we met een groep Goeie Gasten van Installatiebedrijf Verspeek aan de slag met de implementatie van BIM. We zijn begonnen om een ketelhuis (technische ruimte) in het Klokgebouw in Eindhoven te scannen. De mannen van Unihorn hebben hun peperdure...

Inventing the future sessie #1 – BIM

Woensdag 19 februari 2020
8:00 – 16:00 uur
Bliqsem, Klokgebouw 143, Eindhoven

Take off sessie

Woensdag 8 januari
12:00 – 18:00 uur
Borkel en Schaft