06-34417041 ralf@bliqsem.nl
Selecteer een pagina

Tijdens de Implementation in Actionsessie Klantservice zijn we in twee groepen aan de slag gegaan met het uitwerken van de implementatie van de acties op het onderwerp klantservice; hoe kunnen we met slimmer digitalisering klanten betere service verlenen?

De eerste actie was om via een QR-code op de CV-ketel mensen direct aan goede service te helpen. Na het scannen van de code komen mensen op een pagina waar ze snel zelfservice kunnen vinden (handige zaken) of makkelijk in contact kunnen komen met Verspeek.

De tweede actie was het verzenden van een e-mail als nazorg na het installeren van een CV-ketel. In deze mail staat informatie waar mensen gemakkelijk de juiste informatie kunnen vinden die specifiek voor hun installatie relevant is. Daarnaast zit er een soort ‘servicerapport’ in de mail met welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en waarom. Als laatste is er een verwijzing naar de webpagina ‘handige zaken’ waar mensen altijd gemakkelijk serviceinformatie kunnen vinden.

Bekijk de video van de sessie voor een uitgebreider beeld: